Krízový plán zariadenia COVID-19

Krízový plán zariadenia v súvislosti s COVID-19

Dezinfekcia– denný režim dezinfekcie

Krokovnik-ZSS (1)- v prípade podozrenia z nákazy COVID 19 je uverejnený na hlavnej nástenke a na každom oddelení zariadenia DSS

Zoznam zamestnancov s telef. kontaktom  zaradených do krízového plánu- na každom oddelení zariadenia, hlavná nástenka DSS.