septembrová oslava

Cenník

Poplatky za poskytnuté služby sa odvíjajú od stupňa odkázanosti na sociálnu službu a tiež podľa obtiažnosti potreby opatrenia.
Poplatok je v rozmedzí od 9,90 – 10,66 Eur na deň.
V poplatku sú zahrnuté nasledovné platby.
  • opatrovateľská starostlivosť 24 hod.
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie
  • pranie
  • žehlenie
  • údržba a oprava šatstva
  • úschova cenných vecí
  • záujmová činnosť (sociálna)

Pridaj komentár