Mesačné archívy: január 2017

Október – mesiac úcty k starším

Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom. Pri príležitosti „Mesiaca októbra – mesiaca úcty k starším“ každoročne pripravíme pre našich starších klientov milé rozptýlenie a potešenie v podobe vystúpenia. Tento rok medzi nás zavítali detičky z MŠ v Ožďanoch, ktoré si pre našich seniorov pripravili krásne pesničky a básničky.