projekt1

Sociálny úsek

OZ Náš DOMOV, DSS a ZPS Babin most

PLÁN PRÁCE – na mesiac:  MAREC 2020

1. týždeň:

literárny klub: čítanie rozprávok

tvorivá dielňa: výroba nástenky na MDŽ

spevácky krúžok:  spevácky krúžok – ľudové piesne

pamäťové hry a cvičenia: pamäťové hry, TAJNIČKA

pohybové aktivity:  prechádzky na dvore

klub Juniorka: pohybové aktivity

klub Seniorka: posedenie pri čajíku

 2. týždeň:

literárny klub: rozprávanie príbehov

tvorivá dielňa: výroba dekorácie na okná – jarné

spevácky krúžok: počúvanie piesní

pamäťové hry a cvičenia: slovenčina na slovíčko – synonymá, opozitá

pohybové aktivity: cvičenia s loptičkami, prstové cvičenia

klub Juniorka: téma: oslava narodenín

klub Seniorka: posedenie na MDŽ

 

3. týždeň:

literárny klub: čítanie dennej tlače

tvorivá dielňa: výroba dekorácie – jarné potešenie

spevácky krúžok: zaspievajme si spoločne

pamäťové hry a cvičenia: matematika, príklady matematiky

pohybové aktivity: prechádzka na slniečku

klub Juniorka: spoločenské hry

klub Seniorka: spoločenské hry

              

lV. týždeň:

literárny klub: čítanie knihy – Biblické príbehy

tvorivá dielňa: maľujeme  omaľovánky pre radosť

spevácky krúžok: spievanie piesní zo spevníka,

pamäťové hry a cvičenia: pamäťové hry, hlavolamy

pohybové aktivity: turnaj – kolkový

klub Juniorka: Prechádzky

klub Seniorka:  posedenie pri čajíku, Téma: „Poznáme sa navzájom?“

 

 Miesto konania: spoločenská miestnosť, 1.posch., /za pekného počasia – pohybové aktivity na dvore/

Spracovala: Mgr. Jana Kubišová – sociálny pracovník

 Vypracovala dňa: 28.02.2020