projekt1

Sociálny úsek

OZ Náš DOMOV, DSS a ZPS Babin most

PLÁN PRÁCE – na mesiac:  September 2020

I.týždeň:

literárny klub: čítanie dennej tlače

tvorivá dielňa: výroba  dekorácie – vyšívanie

spevácky krúžok:  spevácky krúžok –ľudové piesne

pamäťové hry a cvičenia: básne nášho detstva

pohybové aktivity:  cvičenie na dvore

klub Juniorka:  prechádzky v prírode

klub Seniorka: posedenie na dvore

II.týždeň:

literárny klub: téma: „Akú knihu mám najradšej“

tvorivá dielňa: omaľovánky

spevácky krúžok: počúvanie ľudových piesní

pamäťové hry a cvičenia:  matematické úlohy

pohybové aktivity: jednoduché cvičenia – podpora jemnej motoriky

klub Juniorka: téma: „Trávime čas spoločne ?“

klub Seniorka: Posedenie pri kávičke – voľná debata ( za pekného počasia vonka na dvore )

 

    III.týždeň:

literárny klub: Odborná literatúra – Stavby sveta

tvorivá dielňa: vystrihovačky

spevácky krúžok: počúvanie pesničiek Senzus, a Kolárovci

pamäťové hry a cvičenia: „ Slovenčina na slovíčko „

pohybové aktivity: jemný strečing za pekného počasia na dvore

klub Juniorka:  téma: „ Trpezlivosť ruže prináša „

klub Seniorka: Prechádzky v prírode a posedenie na dvore.

 

 IV.týždeň:

literárny klub: čítanie knihy –  bylinky v našich záhradách

tvorivá dielňa: výšivka na papier

spevácky krúžok: spievanie piesní našej mladosti

pamäťové hry a cvičenia: tajnička, nájdi rozdiely,

pohybové aktivity: cvičenie a kolky

klub Juniorka: téma – „ Spojme sa za jeden cieľ… „

klub Seniorka: téma – Keď sme boli mladí…

 

         Miesto konania: spoločenská miestnosť, 1.posch. za pekného počasia von na dvore

Spracovala: Mgr. Jana Kubišová – sociálny pracovník,

         Vypracovala dňa: 29. 08. 2020