Zahájenie projektu – Vytvorenie oddychovej zóny na trávenie voľného času