Vianočná pošta

Srdečná vďaka všetkým vianočným anjelom, ktorí so svojimi krásnymi pozdravmi potešili našich klientov. Veľmi pekne ďakujeme aj detičkám zo ZŠ Bernolákova 16 z Košíc a Školský klub detí Tovarné za krásne vlastnoručne vyrobené pohľadnice.