Október – mesiac úcty k starším – posedenie v kultúrnom dome Ožďany